maxstone-bg.com

Translation

Контакти


  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Централен офис:
  ж.к.Лазур, блок №100, eт.1, ап.6
  0895 616 994 – Селим Селим (управител)
  0895 701 151 – Селим Селим
  0876 941 196 – Решат Велиев
  0895 614 123 – Емрах Хюсеин (Ръководител склад)
  0877 430 192 – Васил Колаксъзов (Търговски представител)
  0876 248 775 – Мийрем Исмаил ( Заявки за Вулканизации)
  0892 470 142 – Антония Милчева ( Технически секретар)
  Тел/факс: +359 56 800 840
  Skype: maxstone.bg.com

  E-мейл адреси:
  maxstone@abv.bg
  office@maxstone-bg.com (Антония Милчева)
  manager@maxstone-bg.com (Селим Селим – управител)
  r.veliev@maxstone-bg.com (Р. Велиев)
  sales.sz@maxstone-bg.com (В. Колаксъзов)