maxstone-bg.com

Translation

За нас

“ Макстон“ ЕООД е българско дружество, партньор във фирма GM.

Ние проектираме и произвеждаме цялостно оборудване, осигуряваме доставка, монтаж и сервизна поддръжка на минно-кариерна техника. Предлаганите от нас изделия отговарят на стандартите за качество ( DIN, ISO, AWS и др.) и изискванията на безопастност на Европейската общност.

Осигурено е гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване 7 / 24 часа. Преди доставка на съоръженията се прави подробно проучване на техническите изисквания на клиентите, с цел точен подбор на необходимата техника за постигане на оптимално съотношение между качество и цена.

Фирмата GM започна дейността си през 1998 г. и успя да се нареди сред първите имена в Европа и Азия. Посредством качеството и значението, което отдава на извършената работа, фирмата продължава своето динамично развитие. В своята сфера, фирмата достигна етап, в който може да удовлетвори потребностите на всички мини, каменни и пясъчни кариери, свързани с всякакъв род каменотрошачки, сита и системи за миене. С цел да предостави висококачествени и бързи услуги на своите клиенти, фирмата повиши своя капацитет и площ на завода с 20.000 м2.

Производствената гама от продукти включва: роторни трошачки, челюстни трошачки, роторни трошачки за пясъчни кариери, хидроциклонни и помпени системи за пясък, лентови конвейери, сита, вибро питатели и всички видове резервни части и консумативи. Съобразно изискванията на клиента, произвеждаме инсталации с капацитет 500 тона / час. Изгражданите инсталации могат да бъдат: стационарни, полумобилни и мобилни.